Ik kan wel inloggen, maar ik heb niet de juiste autorisatie

Na inloggen wordt Ipsum zodanig ingesteld dat u automatisch de mogelijkheden krijgt om de bewerkingen uit te voeren waarvoor u bevoegd bent. Deze bevoegdheden worden middels autorisaties aan u toegekend. De aan uw account gekoppelde autorisaties zijn op aangeven van de contactpersoon bij uw bedrijf ingesteld.

Verkeerde autorisaties
Mocht u van mening zijn dat de aan u toegekende autorisaties niet juist zijn, kunt u bij de contactpersoon van uw bedrijf navragen of u daadwerkelijk recht heeft op de door u gewenste autorisaties. Wanneer dit inderdaad het geval is, kan de contactpersoon contact opnemen met Emma Portal Solutions om uw autorisaties te laten wijzigen.

Meer autorisatie
Het kan ook zijn dat uw huidige autorisaties wel kloppen, maar dat u wenst meer bevoegdheden te hebben. In deze situatie kunt u dit aangeven bij de contactpersoon van uw bedrijf. Hij/zij is vervolgens in de mogelijkheid om bij Emma Portal Solutions aan te geven dat uw autorisaties uitgebreid moeten worden.

Support
Heeft dit antwoord uw vraag niet beantwoord, kunt u contact opnemen met ZET solutions.

dinsdag 4 augustus 2009