Ik wil inzicht in welke items aan een NIM zijn gekoppeld

Wanneer u items opvoert in het onderdeel ‘Lijst bewerken’, koppelt u deze items altijd aan een NIM om ze gepubliceerd te krijgen op uw website. Het kan zich voordoen dat u een overzicht wilt hebben van alle items die in het verleden zijn gekoppeld aan een bepaalde NIM. Ipsum biedt u de mogelijkheid om hier eenvoudig inzicht in te krijgen.

Wat is er gekoppeld aan een NIM?
Om inzicht te krijgen in welke items gekoppeld zijn aan een bepaalde NIM, voert u de volgende acties uit:

  • Klik in de startpagina van Ipsum op ‘Lijst bewerken’
  • Klik in het linkermenu op ‘NIM’
  • Klik op de NIM waarvan u wilt weten welke items eraan gekoppeld zijn.
  • Wanneer er items gekoppeld zijn, krijgt u deze in het rechtergedeelte van uw scherm te zien.

Tips
Naast het inzien kunt u ook direct bewerkingen uitvoeren:

  • Klik op om het item te ontkoppelen van de NIM.
  • Klik op de titel van het item om een preview van het item te bekijken.
  • Klik op ‘Voeg item toe’ om een bestaand item te koppelen aan de NIM. 

Support
Heeft dit antwoord uw vraag niet beantwoord, kunt u contact opnemen met ZET solutions.

dinsdag 4 augustus 2009