Ik wil een makkelijk te onthouden url voor een pagina aanmaken

Met Ipsum heeft u de mogelijkheid om aan uw website nieuwe pagina’s toe te voegen. Deze en de al bestaande webpagina’s hebben een unieke url die bij het invoeren in de adresbalk van uw browser leidt naar de desbetreffende webpagina.

De door het systeem gegenereerde unieke urls zijn niet geschikt wanneer u deze wilt gebruiken in bijvoorbeeld de communicatie richting bezoekers van uw website. Ipsum geeft u daarom de mogelijkheid om een verkorte url aan te maken, die voor u en uw bezoekers makkelijk te onthouden is.

Aanmaken verkorte url
Om een verkorte url aan te maken voert u de volgende acties uit:

  • Klik in de startpagina van Ipsum op ‘Pagina bewerken’
  • Navigeer naar de pagina waarvoor u de verkorte url wilt aanmaken.
  • Klik op de tab ‘Configuratie’.
  • Scroll naar het veld ‘SHORTCUT’.
  • Definieer in dit veld de verkorte url.

Hetgeen u in het veld ‘SHORTCUT invoert vormt samen met het domein van uw website de verkorte url. Dus wanneer u voor de website www.voorbeeld.nl in het veld ‘SHORTCUT’ de term ‘verkort’ invoert, zal de verkorte url www.voorbeeld.nl/verkort worden.

Support
Heeft dit antwoord uw vraag niet beantwoord, kunt u contact opnemen met ZET solutions.

dinsdag 4 augustus 2009